Våre priser er offentlig regulert. Lenken under gir en oversikt over disse:

https://legeforeningen.no/Normaltariffen/

Attester har egne priser: Disse varierer mellom kr 200 og kr 2850. De aller fleste attester (førterkort etc.) koster mellom kr 200 og kr 500.

For vaksinering og priser, klikk på "Bestilling".